THIẾT KẾ MẶT BẰNG


Mặt bằng Chung cư Imperial Plaza được quy hoạch bao gồm gồm có 3 block cao  29  bao gồm:

Mặt bằng Dự án Imperial PLaza

  • Tầng 1: Sảnh lễ tân, dịch vụ.
  • Tầng 2: Khu vực sinh hoạt cộng đồng.
  • Tầng 3: Khu vực Spa – Gym
  • Tầng 4: Khu Cinema
  • Tầng 5 – 7: Khu văn phòng
  • Tầng 8 – 29: Khu căn hộ

Căn hộ Chung cư Imperial Plaza Giải Phóng diện tích đa dạng với 80m2 – 136m2 :

Mặt bằng Chung cư Imperial Plaza

Tòa IP3 Chung cư Imperial Plaza

Căn hộ 01-12 Chung cư Imperial Plaza

Căn hộ 02-11 Chung cư Imperial Plaza

Căn hộ 03-10 Chung cư Imperial Plaza

Căn hộ 04-09 Chung cư Imperial Plaza

Căn hộ 05-08 Chung cư Imperial Plaza

Căn hộ 06-07 Chung cư Imperial Plaza